Category: Konuk Yazar

Japonlar ve Japon Eğitim Sistemine Bakış 日本と教育

Ayşe SAMİHA

Dünyada benzeri olmayan Japon Eğitim sistemi, Japon toplumunun temelini oluşturur. İngiliz ve Amerikan eğitim sistemlerinden etkilenmemiş olup diğer Asya sistemlerinden de farklıdır. Özünde ve felsefesinde tamamen Japon’dur, Japonca’dır. Devamını oku →

Türkiye ekonomisi stagflasyona mı gidiyor?

Ekonomik krizlerde hangi ekonomi politikasının seçilip uygulanacağı konusu krizin çeşidine, derinliğine ve ülkenin ekonomik ve sosyal koşullarına yakından bağlıdır. Bazı hallerde maliye politikası, bazı hallerde para politikası, bazı hallerde heterodoks ekonomi politikası araçlarının devreye sokulması, bazı hallerde ise bu politikaların bir arada birbirini destekleyecek biçimde uygulanması gerekebilir.

*****

Dr. Mahfi EĞİLMEZ

Stagflasyon, durgunluk anlamına gelen ‘stagnation’ sözcüğü ile enflasyon sözcüğünün bir araya getirilmesiyle türetilmiş bir bileşik sözcük.

Devamını oku →

Bilgi sahibi olan kişi güçlüdür

Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel

Bu ifade Francis Bacon’a (1561-1626) atfedilir. Bununla beraber geçenlerde poliglot (çok dil bilen – 7 farklı dil) bir değerli büyüğümüz, Farsça öğrenirken İran ders kitapları ile işe başladığını ifade etti. Şah dönemi ders kitaplarının ilk sayfasında Besmele’yi takiben bu ifade yer alıyormuş. Muhtemelen ünlü şair Firdevsi’nin (940-1020) Şehname’sinden alındığını söyledi. Şehname yaklaşık 60000 beyitten oluşan Türk ve Fars edebiyatını derinden etkileyen bir şaheserdir.

Fuad Köprülü hocanın yazdığı gibi, İran edebiyatı Selçuklu Türklerini o kadar etkilemiş ki, Kay hanedanının ismi sultanların ismine yerleşmiş. Keyhüsrev, Keykavus, Keykubat gibi. Şehnamenin beyitleri hala Sivas ve Konya’daki Selçuklu eserlerinin duvarlarını süslemekte.

Devamını oku →

“Andımız”ı kaldırmak kimin projesi?

Arslan Bulut

Türk’üm, doğruyum”dan Kürtler mi rahatsız? Bence ABD’nin kara ordusu durumundaki bölücü örgütlere teslim olmamış Kürtlerin Türklükle hiçbir sorunu yoktur! Aksine, Kürtlerin kaderi Türklerle birlikte yazılmıştır. Türk’ün olduğu yerde Kürt de vardır. Türk varsa, orada Kürt de vardır. Türk yoksa Kürt de yoktur.

“Türküm, doğruyum”dan ise “Türk tarihinin hakkından gelmek lâzım” diyen Karen Fogg‘un şahsında Avrupa ve ABD rahatsızdır. Fakat bu rahatsızlık sadece bir söylem değil, ciddi bir projenin yansımasıdır.

The Wall Street Journal gazetesinin 28 Kasım 2006 tarihli sayısında Hugh Pope, Türkiye’de Türklük oranının yüzde 10 olduğunu iddia etti ve yazısını Boğaziçi Üniversitesi’nin yaptırdığı bir araştırmaya dayandırdı. Türkiye medyasından da bu fikre destek verenler oldu.

Devamını oku →

Tarımsal üretim azalıyor

Ali Ekber Yıldırım

Tarımsal üretim azalıyor

Devamını oku →

Bu milletin adı nedir?

Doç. Dr. Kürşad Zorlu

Andımız üzerinden yürütülen tartışmanın, Türklük, Türkçülük ve hatta Türk kavramının içeriğine kadar ulaştığı görülüyor. Siyasilerin meseleye yaklaşımları bir tarafa, özellikle sosyal medya üzerinden devam eden söylemler hepimizi ciddi bir tehlikeyle yüzleştiriyor. Bu tehlikenin farklı bir yansıması 2013-2015 arasında gözlemlediğimiz “çözüm sürecinde” gün yüzüne çıkmıştı.

O tarihlerde de Türk kavramı, Türk Milleti ifadesi ve Anayasa’nın 66.maddesinde yer alan Vatandaşlık tanımı tartışmaların odağında kalmıştı. Buna ek olarak “Türkiyeli” olmak, “Türkiye vatandaşlığı” gibi çıkışlar kimi çevrelerce “çözümün” bir parçası olarak sunulmak istenmişti.

Devamını oku →

Siz Anayasayı tanımıyor musunuz?

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun

Anayasanın 66. maddesinde “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.” denildiğini bilmiyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel kanunu olan Anayasanın bu maddesine göre bütün etnik unsurların Türk kabul edildiğinin farkında değil misiniz?

Ne diye hâlâ Türk, Kürt, Çerkez, Abaza… deyip duruyorsunuz? Anayasanın, tekrar ediyorum ANAYASA’nın bu maddesine göre bütün vatandaşların adı Türk’tür; onları ne diye Türk, Kürt, Çerkez, Abaza… diye ayırıyorsunuz? Sonra da, bütün etnik unsurları, anayasanın bu maddesine dayanarak Türk kabul edenleri ayrımcılık yapmakla suçluyorsunuz?

Devamını oku →

Cumhuriyet

Mevlüt Uluğtekin Yılmaz

Sevgili Okuyucum,

17 yaşındaki torunum Yağmur Ozan ÖZBEN, okulunun haricinde kendi değimiyle “Ulusunu bilinçlendirmek.” için birçok yazı yazıyor. Bunlardan biri de 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız ile ilgili oldu. Buyurun hep beraber bir Türk gencinin kaleminden çıkan o güzel satırları okuyalım…

Başta Atatürk’ümüz olmak üzere, devlet büyüklerimiz 28 Ekim 1923 tarihinde Çankaya köşkünde akşam yemeğindeydi. Atatürk‘ün eşi Latife Hanım da toplantıya katılmıştı. Latife Hanım’ın heyecanı o kadar büyüktü ki yemeklerin o günün şanına yakışır olması için kaç kez mutfağa gidip geldiğini bile bilmiyordu. Heyecanının sebebi o yemekte konuşulacak konu hakkında bilgi sahibi olmasıydı.

Devamını oku →

“Mutluluğu Sosyal Medya Yerine Kendimizde Arayalım”

Birgül Kapaklıkaya Eryörük

Devamını oku →

Gençlere Altın Değerinde 20 Öğüt

Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun

Çözüm odaklı olun. Kafanızın yazılımını bir iş nasıl olmaz diye uyarlamayın; nasıl olabileceğini düşünecek, arayıp bulabilecek bir kafa yapınız olsun.

Devamını oku →