Category: Yazarlar

Bağımlılık kader değil! Çare var. Başka Bir Dünya mümkün

Yavuz Tufan Koçak                                                                                               Röportaj: Ayça Öztorun

Devamını oku →

Çengel Gecelerinde Bodrum Hâkimi (II)

Dr. Halil Atılgan

Bodrum; üç tarafı denizle çevrili, karadan Milas, Yatağan ve Ula ilçe sınırlarına komşu, tabii güzellikleriyle, deniziyle milletlerarası üne sahip turistik bir yöremizdir. Eski adı Halikarnas olan Bodrum’un il merkezine uzaklığı 90km Muğla’nın diğer ilçelerine göre zengin ve de farklı bir halk müziği yapısına sahiptir. Aydın, Denizli, Burdur illerinin, Acıpayam ve Fethiye ilçesinin halk müziği özelliklerinden etkilenmiştir. İlçe merkezi olarak zengin bir repertuara sahip olan Bodrum’un türkü karakterinde zeybek tavrının ve üslûbunun hâkim olduğu görülür. Araştırmalarımız esnasında kaynak kişilerin genelde bütün ezgilere ve bölge oyunlarına zeybek demesi de bu Hâkimiyetin bir ifadesidir. Ayrıca; Evlerinin Önü adlı ezgiye Dirmil Havası demeleri de komşularından oldukça etkilendiğinin bir kanıtıdır. Ancak; çevreden her ne kadar etkilenmiş olsa da, türküsüne Dirmil Havası dese de Burdur, Dirmil ve Fethiye’deki Teke Zotlamalarından hiç etkilenmediği bir gerçektir. Devamını oku →

Eserleriyle bir ülkeyi süsleyen deha: MİMAR SİNAN

Ali Alper ÇETİN

(Bir Medeniyetin Mimarı)

Ölümsüz eserleri, sanatları ve sözleriyle Anadolu’yu aydınlatanlar, Anadolu’ya Türklüğün değişmez damgasını vurarak, onu ebediyyen Türk vatanı yapanlar arasında eşsiz mimar Koca Sinan’ı onaltıncı yüzyıl için örnek göstereceğiz.

İstanbul’daki Şehzade Camii’nden Edirne’deki Selimiye’ye kadar gökyüzünü kubbe kubbe yere indiren, sonra da yayından fırlamış bir ok gibi minare minare gökyüzüne ağan medreseler, kitaplıklar, imaretler, hastahaneler, türbeler, sebiller, köprülerle, bir baştan öte başa yalnız Anadolu’yu değil, Anadolu’dan da taşarak tüm Osmanlı ülkesini mimarî eserlerle süsleyen bir Koca Sinan yaşamıştı. Anadolu’da eli değmişti bu toprağın harcına, kayalarına…

Gün ışıdıkça karlı tepeleri pırıl pırıl yanan Erciyes dağlarının gölgesindeki Kayseri şehrine bağlı Ağırnas Köyünde 1490 yılında doğmuştu. Gözleri Erciyes’in kubbeleşen yüksek tepelerinde, gönlü onun da üstündeydi. Yirmi yaşına kadar, köyünde öteki taşçı ustaları gibi o da taşları yonttu, üstüste koydu, evler yaptı, su yolları açtı…

Devamını oku →

Çengel Gecelerinde Bodrum Hâkimi (I)

Dr. Halil Atılgan

Yıl 1965, Düziçi İlköğretmen Okulundan yeni mezun olmuş çiçeği burnunda bir öğretmendim. İlk atamam Kastamonu’nun Azdavay ilçesinin Çengel köyüne çıktı. 27 Temmuz’da 1965 tarihinde göreve başladım.

Çengel Adana’ya oldukça uzaktı. İklimi ayrı, gelenekleri ayrı. Biri Akdeniz, öbürü Karadeniz. Yaşayış da çok farklı. Yollar sarp köy hayli uzaktı. İşte Bodrum Hâkimi’yle de Çengel köyünde ilkokul öğretmenliği yaptığım sırada tanıştım.

Çengel; Batı Karadeniz Dağları üzerinde bir orman içi köyü. Sahilden Cide’ye (Karadenize) uzaklığı 70–80 kilometre. Bu kadar yakın olmasına rağmen İstanbul’a gitmeyenler denizi hâlâ görmemiş.

Devamını oku →

Kıbrıs’ta son oyun

Sadi Somuncuoğlu

Oyunun özeti şöyle: EOKA’cı bir Rum’un Kozanköy’e yerleşme girişimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerilimin ve siyasi tartışmaların şiddetlenmesine yol açıtı. Olay, KKTC Taşınmaz Mal Tazmin Komisyonu’nun, EOKA’cı Nikolas Skuridis’in taşınmaz malını iade kararı üzerine gelişti. Rum planının bir parçası olarak görülen bu girişimin çorap söküğü gibi devam edeceği, KKTC’nin işgaliyle iki halkın tekrar iç içe yaşayacağı 1974 öncesine dönüleceği, böylece 1964-1974’te yaşanan korkunç katliamların başlayabileceği üzerinde durulmaktadır. Sonuçta, 1974 Barış Harekatının akabinde Denktaş ve Makarios görüşmelerinde belirlenen ve günümüze kadar devam eden çözümün temel ilkeleri iki bölgeli ve iki egemen eşitliğe dayalı anlaşma ortadan kalkmış olacaktır. Rum-Yunan ikilisinin amacı da budur. Kıbrıs TMT Mücahitlerinin ve Kıbrıs Türklüğünün görüş ve endişeleri özetle böyledir.

Devamını oku →

Sanayi yatırımları yurt dışına kaçıyor. Kanal İstanbul soruları ise hala cevapsız!

Ali Alper Çetin

Kalkınmadaki temel amaç; Üretim ve istihdam yapısını tarım yerine sanayi ve hizmet sektörleri için arttırmak, bu yönde gelişme göstermek, refah seviyesini yükseltmektir.

Üretmeden paylaşma olmaz. Üreteceksin ki paylaşasın… Yoksa neyi paylaşacaksınız?

Ülkemizde Sanayi sektörünün kapasite kullanımının yüzde 80 olduğunu sanayi verilerinden biliyoruz. Bu ne demek? Limit tamamlanmış, yeni sanayi yatırımlarına acil ihtiyaç var. Sanayi yatırımlarıyla ilgili düşüncelerimi “Sanayi yatırımları yerinde sayıyor” başlıklı araştırma yazımda tek tek açıklamıştım.

Sanayisiz büyüme olmaz

Sanayisiz büyüme demek ne demektir? Sanayinin büyüme hızının, ekonominin büyüme hızının gerisinde kalması demektir. Bir başka deyişle, sanayinin milli gelir içindeki payının küçülmesi demektir.

Devamını oku →

Propaganda ne işe yarar?

Sadi Somuncuoğlu

Kısaca hatırlatalım. Propaganda, bir şeyi veya bir düşünceyi tanıtma, benimsetme ve yayma amacıyla yapılan çalışmadır. Ticaretten siyasete kadar hayatın her alanında görülebilir. Burada doğru ve gerçek söz konusu değildir. Özellikle bizim gibi toplumlarda, doğruyu tanıtma amacı önemini kaybetmiş; “kabul ettirmek” esas sayılmıştır. Bunun örnekleri çoktur.

Geçenlerde haberleri dinliyordum, iktidarın faziletlerinden bahsediliyordu; biri “65 yaşını geçenlere maaş bağladık” demez mi? Şaşırdım; “Benim de imzam var. Bu maaş 1977’deki hükümet tarafından bağlandı deyiverdim.” Aradan çok zaman geçtiği için, bu yanılmayı masum görebiliriz. Ayrıca, “Bizden önce hiçbir şey yapılmamış. Ne varsa biz yaptık” propagandası asılsız bilgiler zihinlere öylesine kazındı ki, etkisinden herhalde Erdoğan bile kurtulamadı. Devamını oku →

Edebiyatımızda bir devir: FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

Ali Alper ÇETİN

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar…
Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya

İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık,
Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı…
Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları,
Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler…
(…)

Şair, bir çift yağız atın çektiği yaylı arabayla tozlu yollardan Anadolu yolculuğuna çıkar. Bu onun sanat yoludur. Sanatta seçtiği Anadolu yoludur. Nitekim bir şiirinde şöyle seslenir: Devamını oku →

NATO ve ittifaklar

Sadi Somuncuoğlu

İfrat ve tefrit” davranışlarımızı belirleyen kavram. Buna aşırı gitme, aşırı geri kalma da diyebiliriz. Özellikle aydınlarımıza ve siyasetçilerimize yakışan bir söylem. Gençlik yıllarında dış ittifaklara ve kuruluşlara böyle bakar, rahatlardık. Zamanla gördük ki, “kazın ayağı öyle değilmiş.” Meğer her mesele gibi dış meseleler de, çok boyutluymuş.

Dünyamızda insanlık, milletler ve devletler, kendi başına ve sadece kendi kurallarıyla yaşayamıyor. Bunun için dünyamızı yaşanabilir kılmak için devletler, çeşitli kurumlar ve ittifaklar tesis etmektedirler. Bunların başında Birleşmiş Milletler (BM) geliyor. Dünya düzeninin kurallarını koyan BM Sözleşmesi/Anayasası, devletli milletler tarafından meydana getirilmiş ve geliştirilmektedir. Bunu Avrupa Konseyi (AK), AİHS, NATO, AB, DTÖ gibi teşkilatlar takip etti. Bu düzenlemelere rağmen dünyamızı savaştan, terörden, insanlığa karşı işlenen suçlardan korumak; istenen ölçülerde barışa, güvenliğe, istikrara, hukuka ve demokrasiyi kavuşturmak mümkün olmadı. Devamını oku →

Zaferlerin Ayı Ağustos… 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun!

Ali Ateş Genel Mali SekreterAli ATEŞ

Bu cennet vatanda huzur içinde yıllarca nice bayramları yaşıyorsak, ülkemize bağımsızlık zaferini armağan eden aziz kahramanlarımız sayesindedir. Türk Milleti’nin tarihi zaferlerle doludur. Milletimizin, Malazgirt Meydan Muharebesi’nden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’na kadar en zor koşullar içinde bile bağımsızlığını korumuş olması; birliğimizin, geleceğimizin ve gücümüzün güvencesidir. Bugün ne yazık ki siyasi yargı kararlarıyla kahraman Türk ordusunun subay ve generalleri tutuklu da olsa, eski Genelkurmay Başkanı terör örgütü lideri olmak suçlamasıyla müebbet hapse de çarptırılsa; tarihte Türk Milleti’nin ordusuyla tek bir yürek ve yumruk halinde birleşerek gösterdiği cesaret, kahramanlık ve vatan sevgisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yükselişindeki en sağlam yapı taşlarından biridir. Milletimiz, büyük fedakârlıklarla kazandığı milli birlik ve beraberliği, her koşul altında korumaya kararlıdır. Aziz Türk Milleti’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken, bu vesileyle eşsiz fedakârlıklarını hiçbir zaman unutamayacağımız başta büyük komutan ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şanlı tarihimizin bütün kahramanlarına ve aziz şehitlerimize bir kez daha Allah´tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum.

Devamını oku →