Tag: Çukurova Lobisi İmtiyaz Sahbi Ali Alper Çetin

Tanınmış gezgin ve gözlemci: EVLİYA ÇELEBİ

Ali Alper ÇETİN

Bir insan ki, zamanımızdan üçyüzeksen yıl önce ulaştırma imkânlarının sınırlı ve az olduğu çağda, Anadolu’yla birlikte tüm Ortadoğu’yu, Kırım’ı ve Kafkas memleketlerini, Hazar kıyılarına kadar İran’ı, Sudan ve Kuzey Habeşistan dahil Arap çöllerini, Rumeli’den başlayarak Arnavutluk’u, Romanya, Macaristan’dan Viyana’ya kadar Doğu ve Orta Avrupa’yı karış karış gezerse, yalnız gezip görmekle yetinmeyerek, görüp işittiklerini günü gününe yazarsa, bu kişi ancak Evliya Çelebi olur. On ciltlik (Seyahatnâmesi) de, seyahat edebiyatının zevkle okunan bir şaheseri olarak tanınır.

Evliya Çelebi, seyyah olmasaydı şairdi, müzisyendi, sanatçıydı. Bu yetenekleriyle de adı tarihe geçebilirdi. Ama büyük eseri “Seyahatnâme” onu milletlerarası bir üne kavuşturmuş eseri dünyanın çeşitli dillerine çevrilerek okunmuştur.

Bir gezgindir, kendi deyimiyle seyyâh-ı âlemdir Evliya Çelebi…

Devamını oku →

Eserleriyle bir ülkeyi süsleyen deha: MİMAR SİNAN

Ali Alper ÇETİN

(Bir Medeniyetin Mimarı)

Ölümsüz eserleri, sanatları ve sözleriyle Anadolu’yu aydınlatanlar, Anadolu’ya Türklüğün değişmez damgasını vurarak, onu ebediyyen Türk vatanı yapanlar arasında eşsiz mimar Koca Sinan’ı onaltıncı yüzyıl için örnek göstereceğiz.

İstanbul’daki Şehzade Camii’nden Edirne’deki Selimiye’ye kadar gökyüzünü kubbe kubbe yere indiren, sonra da yayından fırlamış bir ok gibi minare minare gökyüzüne ağan medreseler, kitaplıklar, imaretler, hastahaneler, türbeler, sebiller, köprülerle, bir baştan öte başa yalnız Anadolu’yu değil, Anadolu’dan da taşarak tüm Osmanlı ülkesini mimarî eserlerle süsleyen bir Koca Sinan yaşamıştı. Anadolu’da eli değmişti bu toprağın harcına, kayalarına…

Gün ışıdıkça karlı tepeleri pırıl pırıl yanan Erciyes dağlarının gölgesindeki Kayseri şehrine bağlı Ağırnas Köyünde 1490 yılında doğmuştu. Gözleri Erciyes’in kubbeleşen yüksek tepelerinde, gönlü onun da üstündeydi. Yirmi yaşına kadar, köyünde öteki taşçı ustaları gibi o da taşları yonttu, üstüste koydu, evler yaptı, su yolları açtı…

Devamını oku →

Sanayi yatırımları yurt dışına kaçıyor. Kanal İstanbul soruları ise hala cevapsız!

Ali Alper Çetin

Kalkınmadaki temel amaç; Üretim ve istihdam yapısını tarım yerine sanayi ve hizmet sektörleri için arttırmak, bu yönde gelişme göstermek, refah seviyesini yükseltmektir.

Üretmeden paylaşma olmaz. Üreteceksin ki paylaşasın… Yoksa neyi paylaşacaksınız?

Ülkemizde Sanayi sektörünün kapasite kullanımının yüzde 80 olduğunu sanayi verilerinden biliyoruz. Bu ne demek? Limit tamamlanmış, yeni sanayi yatırımlarına acil ihtiyaç var. Sanayi yatırımlarıyla ilgili düşüncelerimi “Sanayi yatırımları yerinde sayıyor” başlıklı araştırma yazımda tek tek açıklamıştım.

Sanayisiz büyüme olmaz

Sanayisiz büyüme demek ne demektir? Sanayinin büyüme hızının, ekonominin büyüme hızının gerisinde kalması demektir. Bir başka deyişle, sanayinin milli gelir içindeki payının küçülmesi demektir.

Devamını oku →

Çukurova Lobisi Dergisi Temmuz- Ağustos 2018 Sayı: 57 çıktı. Okuyucusuyla buluştu…

Çukurova Lobisi Dergimiz, İmtiyaz Sahibi Ali Alper Çetin’in önderliğinde, Temmuz-Ağustos 2018 Sayı: 57 okuyucusuyla buluştu. Gündemin odağı ise: Malazgirt Muharebesi,  Oğuz Kağan mührü! Oğuz Kağan kimdir?

Dergi içeriğinde; Başyazı: Zaferlerin Ayı Ağustos, Malazgirt’ten Başkumandanlık Meydan Muharebesine-Ali Alper Çetin, Oğuz Kağan Mührü ve Derin Anlamı, Oğuz Kağan Kimdir? Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Sevgi üzerine ve hayata dair- Prof. Dr. Yakup İçingür, Ahmet Yesevi ve Atatürk çizgisi- Doç.Dr. Kürşad Zorlu, Orhun’dan Anadolu’ya Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Sanayi yatırımları yerinde sayıyor-Ali Alper Çetin, Alkış dergisinin 17. yılı kutlu olsun- Dr. Halil Atılgan, Musul’daki Yüzbaşım Konya’daki Abayım- Bekir Dağsever, Üçler Yediler Kırklar (Türk Mitolojisi), Sarımsak Teyze- Ayça Öztorun, Piri Reis (Öykü)- Harika Ufuk, Türkmen Feryadı: BOZLAK – Ahmet Urfalı, Çağımızın hastalığı Alzheimer – İbrahim Baykan, Yaşar Cerit Şiirleri.

 

Devamını oku →

Çukurova Lobisi Dergimizin Mart-Nisan 2018 Sayı: 55 Çıktı. Şimdi okuyucularıyla…

Çukurova Lobisi Dergimiz, İmtiyaz Sahibi Ali Alper Çetin’in önderliğinde, Mart-Nisan 2018 Sayı: 55 okuyucusuyla buluştu. Gündemin odağı ise: Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan Mühendislik Fakültesi…

Dergi içeriğinde;

Başyazı: Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan Mühendislik Fakültesi- Ali Alper ÇETİN, İçine Üç Elma Koy- Amma!.. Dr. Halil Atılgan, Düldül Dağı Savaşı-Bekir Dağsever, Türkiyede Standart ve Kaliteye Verilen Önem ve Sultan II. Beyazid’in Kanunname-i İhtisabı Bursa Fermanı- Necdet Bayraktaroğlu, Mahallenin Delisi (Hikaye)- Ayça Öztorun, Hasta ve Ölü Mahremiyeti-Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel, Kendini Aramak- Dr. Necmettin Karakuş, Tayfun Özsöyler “Taş Duvar” adlı tekli şarkısı yayında…Taş Duvar-Ömer Kaplan Kozanoğlu, Kurtuluş Destan- İsmet Kaplan, Bölgemizden haberler…

Dergimiz PDF’ leri Anasayfa “Yayınlarımız” menüsünden indirilebilir.

Çukurova Lobisi Dergimizin Ocak-Şubat 2018 Sayı: 54 -Kurtuluş Özel Sayısı Çıktı

Çukurova Lobisi İmtiyaz Sahibi Ali Alper Çetin’in önderliğinde, Ocak-Şubat 2018 Sayı: 54 Kurtuluş Özel Sayısı okuyucusuyla buluştu. İşgal Günlerinde Çukurovalıların Bayrak Özlemi ve Çukurova’nın Kurtuluş mücadelesi, gündemin en önemli odağı…

Dergi içeriğinde;

Başyazı: İşgal Günlerinde Çukurovalıların Bayrak Özlemi-Ali Alper Çetin, Taşköprü Başında Bir Türkmen Beyi’nin Kırbaçlanması-Cezmi Yurtsever, Çapı küçük, etkisi büyük bir savaş: Kozan Kargapazarı Zaferi-Dr. Ömer Kaplan Kozanoğlu, Milli Mücadele Yıllarında Güney Cephesi ve İlk Kurşun-Şahamettin Kuzucular, Milli Mücadele’nin Bayraklaşan Kahramanlarından Üsteğmen Selahattin-Dr. Ömer Kaplan Kozanoğlu, Kurtuluşun ilk kurşunu-Gülay Tunçel, Türk Ocaklı Şehit: Saim Bey-Emin Yarımoğlu, Pozantı Kongresinin netice alınamayan araştırması ve Mustafa Çay-Ali Alper Çetin, Türkülerde Ahraz Dile, Bülbül Güle, Arı Bala Gelir-Dr. Halil Atılgan, Cehennemi satın almak-Dr Necmettin Karakuş, Metastaz-Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel, Tarım ithalata bağımlı halde- Prof. Dr. Güngör Uras, Vatan- Ceyhun Düzgün, Türk Kültüründe Ahmed-i Yesevî’nin yeri ve önemi- Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Öğretmen ve Öğretmenlik-İsmet Kaplan, Bir Cerene Av Olmak- Bekir İşlek, Şiirler-Harika Ufuk, Şiir- “Anadolu Konuşuyor”-Dr. Ömer Kaplan Kozanoğlu, Zirveye koşan Ayça Öztorun’ un yeni Romanı: Gökte Yıldız Yerde Ateş, 6. Altın Turaç Ödülleri.

Dergimiz PDF’ leri Anasayfa “Yayınlarımız” menüsünden indirilebilir.

Pozantı Kongresi’nin netice alınamayan araştırması ve Mustafa Çay

Ali Alper ÇETİN

“Bir mıh yitirdikti, naldan olduk”

2008 yılı Nisan ayında; Başbakanlık AYK Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara-Balgat Ziyabey Caddesindeki hizmet binasının altında bulunan Kitap satış mağazasından “Pozantı Kongresi ve Pozantı Nutku” ile ilgili kitap satın almak için gitmiştim: Araştırmama kaynak olsun diye. Satışta olan bütün kitapları inceledim. Atatürk’ün bütün merkez ve yerel kongrelerle ilgili çok güzel eserler basılmış ancak Pozantı Kongresi ve Pozantı Nutku ile bir tane bile kitap yok, bilgi de. Çok üzüldüm… Sahaflardan kitap aramaya başladım. Pozantı Kongresi ve Nutku araştırması için, tarihçi merhum Yusuf Ayhan’ın 1963 yılı baskı “Mustafa Kemal’in Pozantı Kongresi ve Adana’nın Kurtuluşu” isimli eseri buldum. Hemen okumaya başladım. Sonunda Çukurova Bölgesi ve Güney Anadolu’ya haksızlık edildiğini fark ettim.

Devamını oku →

İşgal Günlerinde Çukurovalıların Bayrak Özlemi…

Ali Alper ÇETİN

Çukurova özbeöz Türk yurdudur. Atalar yurdu bu toprakların tarihi kültürünün araştırılması, yazılması ve yayınlanması bizler için kutsal bir görevdir. Asırlardır Türk yurdu olan bu vatan topraklarının üzerinde yaşamak ve geleceğe güvenle bakabilmemiz için geçmişimizi de iyi bilmemiz gerekiyor. Bu coğrafyada yaşanan nice olaylar, savaşlar, felaketler ve hepsinden de önemlisi düşman işgali altında vatanı kaybetme tehlikesinin yaşandığı günleri gelecek nesillere aktarabilmek Türk milletinin vazgeçilmezlerindendir.

Bugün üzerinde mutluluğu, coşkuyu ve heyecanı paylaştığımız bu topraklarda bir kurtuluş mücadelesi verildi. Sömürmeyi medeniyet zanneden Fransızlara ve Çukurova’da bir devlet kurmak için mezalim yapan Ermenilere karşı tüm dünya milletlerine örnek olacak bir mücadele sergilendi. Atalarımız vatan topraklarını düşman işgalinden kurtarmak için kanları, canları ve malları ile mücadele ettiler. Yıllardır yapılan savaşlarda yenilgiye uğrayarak bitmiş ve tükenmiş sandıkları bu millet, sönmüş sanılan ateş yığınının külleri arasından bir kor gibi parladı. Batılı güçlerin yaptıkları hesap Çukurova insanının çelik iradesine ve bağımsızlık tutkusuna çarparak yerle bir oldu.

Devamını oku →

Çukurova Lobisi dergisi Eylül-Ekim 2017 Sayı: 52 çıktı

Çukurova Lobisi Sayı 52Çukurova Lobisi İmtiyaz Sahibi Ali Alper Çetin’in öncülüğünde, Eylül-Ekim 2017 Sayı: 52  okuyucusuyla buluştu.

Dergi içeriğinde;

Başyazı: Anadolu’ya Gönül Vermiş Bir Bilgin: Remzi Oğuz Arık – Ali Alper Çetin, Rakka’dan Elmadağ’ına Yürüyerek Geldik Yaya- Dr. Halil Atılgan, Hatay Milli Mücadele Şehidi Çolak Mustafa- Cemil Gök, Mehmet Hayati Özkaya’dan Geleceğe Gönderilen Bir Mektup: P.K. 546- Osman Oktay, Çukurova’daki Türkistanlılar- Çağatay Koçer, Nurettin Pakyürek’ten Türkçülere Nasihat- Emin Yarımoğlu, Mısırda Fiyat Krizi Yaşanıyor, Adana Soya Üretiminde Zirvede, S/Özler- Dr. Ömer Kaplan Kozanoğlu, Yolumu Aydınlatan Meş’ale Muzaffer İzgü- Harika Ufuk, Misis Festivali Coşkulu Geçti, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi Arazi Çalışmalarına Başladı, Gençlik- Mehmet Hayati Özkaya.

Dergimiz PDF’ leri Anasayfa “Yayınlarımız” menüsünden indirilebilir.